Smart förvaring av vapen

by admin. 0 Comments

Det finns olika lagar som reglerar hur man ska förvara vapen på ett säkert sätt. I tillägg är detta något som de flesta vapenägare själva håller med om. Man vill inte att obehöriga ska få tag på vapnen, speciellt inte barnen. Ett bra vapenskåp är därför en grundläggande utrustning. Här kan man låsa in all den utrustning som man behöver , inklusive ammunition.

MU245-vapenMan ska alltid köpa vapenskåp som har testats ordentligt och som är märkta med certifieringen SS 3492. Det finns olika storlekar, beroende på hur många vapen man vill förvara. Med e-safe har man alltid 20 poäng, med andra ord kan man förvara upp till 20 gevär i skåpen. Men man kan alltid kombinera olika sorters vapen, bara den totala poängen inte överskrider 20. Man kan välja om man vill ha nyckellås eller kodlås. Det finns för-och nackdelar med bägge varianterna.

Med e-safe har man också fri hemleverans av vapenskåp, vilket kan vara bekvämt. För de större skåpen krävs det inte att man bultar fast dem i golvet. De är så pass tunga att man inte kan flytta runt dem hur som helst. Naturligtvis finns det plats för ammunition och annan utrustning man behöver. Om man bara har pistoler har e-safe lite mindre vapenskåp, som man däremot måste sätta fast med bultar.

Vanligtvis finns det plats för dokument och andra saker i e-safe vapenskåp. Man kan förvara dessa i en speciell brandbox som är ännu mer resistent mot värme. Ibland ingår även lite tillbehör för jakt och skjutning, som viltvåg eller ett skjutmål. Alla har olika anledningar till att ha en vapenlicens, det är inte bara fråga om att skjuta prick. Om man jagar, till exempel, finns det mycket annat runt omkring. En del jagar med hundar, det är en variant. Det är också vanligt att man har ett jaktlag, där man planerar allt tillsammans som en grupp.

Vapen är en investering, man lägger ofta ner ganska mycket pengar på att bygga upp sin samling. Detta är också en anledning till att se till att allt förvaras säkert. Med tanke på att man verkligen har förbättrat dagens skåp, och gjort dem ännu säkrare mot både inbrott och brand så finns det ingen anledning till att vara slarvig med vapnen. Man bör skapa en god vana där man alltid låser in dem när man inte använder dem. När det är rutin är det mindre risk att man glömmer det.